За нас

  • Print


 

aner13
aner2
aner3
aner4
aner5
aner6
aner61
aner8
aner801
aner802
aner8021
aner8022
aner81
aner82
aner91
anernew
anernew94
anernew95
baner12
baner2
baner3
baner4
baner5
baner61
baner7
baner8
baner81
baner82
baner91
banernew
banernew94
banernew95

ХРОМАНА EOOД е нова компания, но обременена с големия опит на своите основатели в областта на приложната аналитична химия и най-вече в хроматографския анализ на разнородни обекти. Ние желаем разширяване на полето си на действие и задоволяване на все повече от аналитичните нужди на своите клиенти, което безспорно ще доведе до по-високо качество и същевременно намаляване на техните  разходи за аналитично осигуряване.

 

ХРОМАНА EOOД е малка организация, лесно приспособима към пазарните нужди и конкретните потребности на своите клиенти, доставяйки по този начин висококачествени услуги на разумна цена.

 

Екипът на ХРОМАНА EOOД е малък. Състои се от малко ядро, което бързо може да бъде разширено, за да отговори на необходимите нужди за сравнително голяма производителност и качество на услугите.  По този начин компанията се стреми да ограничава разходите си по поддръжка, тъй като тези разходи се заплащат от клиентите ни. Това съвсем не означава, невъзможност за справяне с поставените задачи.  В Хромана, ние залагаме на малко, но висококвалифициран персонал, на семейство от знаещи и можещи, защото така искаме да ни разпознават нашите клиенти.

 

Хромана е аналитично-консултантска фирма. Ние предлагаме консултации и разработване на методология за решаване на проблеми, свързани с хроматографския aнализ и аналитичната химия. Предлагаме помощ при проектирането на аналитични лаборатории и избора на най-пригодна за целта апаратура, както и методична помощ при нейната експлоатация. Обучение в хроматографията и разбира се, хроматографски анализи в собствената ни база.

    допълнителна информация

::CHRПрезентация::

::декларация на ръководството::
::Business Standards::