English

ChRConsult

 

 

aner13
aner2
aner3
aner4
aner5
aner6
aner61
aner8
aner801
aner802
aner8021
aner8022
aner81
aner82
aner91
anernew
anernew94
anernew95
baner12
baner2
baner3
baner4
baner5
baner61
baner7
baner8
baner81
baner82
baner91
banernew
banernew94
banernew95

                         

От Специалисти за Специалисти! Това е нашето водещо начало по отношение на консултантската дейност. Ние сме в състояние да разработим проекти за изграждане и оборудване на аналитични лаборатории. Тъй като сме независими и необвързани с фирмите производители и техните дистрибутори, ние ще лобираме за най-изгодните условия за нашите клиенти, като заедно с това предложим практични и умни решения, съобразени с точните ви нужди. Бихме могли да направим анализ и да помогнем при структурирането, повишаването на работния капацитет и ефективността на вече работещи аналитични лаборатории и контролни структури, така че те да преследват поставените цели по-ефективно от всякога, да проверяваме, помагаме и съветваме, за да сте винаги в крак с новостите в бранша. Консултации и методична помощ при решаването на разнообразни аналитични проблеми са друго направление в нашата работа.