English

ChReduaner13
aner2
aner3
aner4
aner5
aner6
aner61
aner8
aner801
aner802
aner8021
aner8022
aner81
aner82
aner91
anernew
anernew94
anernew95
baner12
baner2
baner3
baner4
baner5
baner61
baner7
baner8
baner81
baner82
baner91
banernew
banernew94
banernew95

Днес новостите в аналитичния бранш са ежедневие. Това налага постоянна ревизия и усъвършенстване на знанията и възможностите на персонала на всяка реномирана лаборатория. Ние в Хромана знаем това и се стремим във всеки момент да бъдем актуални. Нашето желание е да предадем новостите в бранша и на нашите клиенти, като разработим индивидуални курсове, специфично насочени към потребностите на конкретния клиент.