English

Актуално


За Eфективно Динамично Научно Обкръжение, За Ефективно Далновидно Национално Обединение, ЗА ЕкоДела Новости и Опит, За Етика, Дела, Носвости и Опит, ЗА Едно Дейно Ново Общество... ЗАЕДНО можем повече! ЗАЕДНО можеш и Ти...

 

 

 

Сдружение ЗАЕДНО е създаденo като гражданско дружество между Съвместният геномен център EOOД (СГЦ) и Хромана ЕООД .  От 03.2013г. ЗАЕДНО започна практически своята работа като ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР.

 

Целта му е да служи като първия модел на публично-частно партньорство в рамките на един високотехнологичен иновативен център в областта на биоикономиката като играе ролята на катализатор между науката и бизнеса. С включването си към потенциала и базата на СГЦ, Хромана в голяма степен засилва възможностите и капацитета в химично и аналитично отношение, което ще даде възможност на потребителите да се възползват от пълния научен и технологичен ресурс на един технологичен център на световно ниво. 

 

Тази функция ЗАЕДНО ГД ще осъществява чрез:

 

  • Създаване на иновативни продукти с висока добавъчна и конкурентна способност и пазарна ниша,
  • Предоставяне на висококачествени услуги, свързани с качеството на растителна и животинска продукция и безопасността на храните,
  • Обучение на  високотехнологични кадри,
  • Предоставяне на консултантски услуги – ефективно партниране на бизнеса в областта на високите технологии.
  • Предоставяне на аналитични услуги – ефективно партниране на бизнеса в областта на високите технологии контрола на качеството и спазването на високите екологични практики и интересите на потребителите.

 


България, гр. София 1164, бул. Драган Цанков №8, ет.4 http://www.jgc-bg.org тел.: +359 2 8167 334 факс: +359 2 8167 334 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web: www.jgchr.com                        :: -> предстоящисъбития::   
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.