English

Bulg. J. Chem.

Българско списание за химия
 1. Методи за изчисляване на свободна енергия чрез молекулно моделиране: теория и приложения
  Цветан Захариев, Анела Иванова* Факултет по химия и фармация, Софийски университет “Св. Кл. Охридски”, бул. Дж. Баучер № 1, 1164 София, България Резюме: Настоящият обзор има за цел да запознае читателите с методите, използвани при оценяването на свободна енергия с помощта на молекулни симулации. В рамките на изложението са разгледани теоретичните основи в тази област […]
 2. Екометрична експертиза на качеството на водите в градския сектор на река Банщица
  Михаела Йерусалимова1, Павлина Симеонова1*, Васил Ловчинов1, Антон Сотиров2 1 Лаборатория по физика на околната среда, Институт по физика на твърдото тяло “Акад. Г. Наджаков”, БАН, 1784 София,  Цариградско шосе 72, България; 2 Институт по минералогия и кристалография “Акад. И. Костов”, БАН, 1113 София, Акад. Г. Бончев , блок 107, България Резюме: Целта на настоящото изследване е да […]
 3. Интерпретация на аерозолни проби чрез кластерен анализ
  Павлина Симеонова1, Данаил Симеонов2, Любомир Спасов3, Васил Симеонов4,* 1 Лаборатория по физика на околната среда, Институт по физика на твърдото тяло „Акад. Г. Наджаков”, БАН, Цариградско шосе 72, 1784 София, България; 2 Институт по обща и неорганична химия, БАН, Акад. Г. Бончев, Бл. 11, 1113 София, България; 3 Институт по катализ, БАН, Акад. Г. Бончев, […]
 4. Изследване на тоталните отрови на представители от семейство Viperidae – Vipera ammodytes ammodytes и Vipera ammodytes meridionalis
  Веселин Василев1, Силвия Стойкова2,3, Яна Горанова3,4, Васил Атанасов2,3 1 Факултет по ветеринарна медицина, Лесотехнически университет, бул. “Климент Охридски” № 10, 1756 София, България; 2 Факултет по химия и фармация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, бул. “Джеймс Баучер” № 1, 1164 София, България; 3 Военномедицинска академия, Катедра Медицина на бедствените ситуации и токсикология, ул. “Св. Георги […]
 5. Аналитични трудности и инструментални решения при определяне на фталати
  Валентина Христова-Багдасарян*, Жулиета Тишкова Национален център по обществено здраве и анализи, Дирекция „Обществено здраве и здравен риск“, бул. „Академик Иван Ев. Гешов“ №15, 1431 гр. София, България Резюме: Естерите на 1,2-бензолдикарбоновата киселина, често означавани като фталати, образуват група от съединения, които се добавят към полимерите главно като пластификатори, но имат и многобройни други области на приложение […]