English

Събития

 1. 27-30 Май 2013 год.: Традиционни храни и здравето на българина
  27-30 Май 2013 год.: Традиционни храни и здравето на българина

  С увеличаване на нашите познания за здравето на човека, все повече и
  повече разбираме взаимовръзката му с начина на хранене.
  Вероятно некачествената храна и неправилното хранене са едни от
  най-съществените причини за резкия скок на икономически важните
  заболявания на българите

  Инициативата, която Съвместния геномен център подхвана за
  организирането на семинар на тема "Традиционни храни и здравето на
  българина" се оказа, че съвпада  с намеренията на дирекция "Наука "
  към МОМН за организирането на поредица от подобни мероприятия в рамките
  на проекта "Наука и бизнес", който те са спечелили към ЕС.
  В тази връзка Съвместния геномен център се ангажира активно с оказване
  на съдействие на МОМН по организацията на първия от този род семинари.


  Мероприятието се планува да се проведе в хотел "Империал", г. Пловдив в
  периода от 27 до 30.05.2013.
  Желая Ви светли Великденски празници.


  С искрен поздрав.
  акад.Атанас Атанасов
  atanas_atanassov@jgc-bg.org

   

  Скъпи Приятели,

  От името на Министерството на Образованието Младежта и Науката имаме удоволствието да ви поканим да вземете участие в тематичната школа озаглавена „ТРАДИЦИОННИ ХРАНИ И ЗДРАВЕТО НА БЪЛГАРИНА”, която ще се проведе на 27 - 30 май 2013 г., град Пловдив, хотел Империал.

   

      Тази инициатива се осъществява по проект. BG051PO001/3.3-05-001 „Наука и бизнес”, по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд.

   

      Ако имате интерес да бъдете участник в този форум, моля да се регистрирате на специализираната страница на конференцията.

   

      Сайт за регистрация: http://212.122.183.213/

   

      За повече информация:

  г-жа Марина Борисова, e-mail: b.marina@mon.bg

   

      Учтиво ви приканваме да разпространите тази информация сред колеги, попадащи в целевата група на инициативата – учени, администрация и бизнеса в областта на хранителновкусовата промишленост, здравеопазването и туризма.

   

  С уважение:

  Лора Павлова,
                  и

  Акад. Атанас Атаносов,

  Екипът на ЗАЕДНО :)

 2. 28-29 Март 2013 год. - Семинар Екобиотехнологии – предизвикателства и бизнес
  28-29 Март 2013 год. - Семинар Екобиотехнологии – предизвикателства и бизнес

  За повече информация, моля свалете програмата ТУК.